Integritetspolicy

Integritetspolicy Höllvikens Bygdegård

 

 

Personuppgiftsansvarig

Höllvikens Bygdegård, organisationsnummer 802450-4196, ansvarar för behandlingen av personuppgifter rörande uthyrning av Höllvikens Bygdegårds lokaler.

 

Insamlade uppgifter & syfte

Vid uthyrning av lokaler i Höllvikens Bygdegård behandlas följande uppgifter om kunden: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och e-postadress. Denna information behövs för att kommunicera med beställaren och ta betalt för uthyrningen. Efter avslutad aktivitet sparas arkiveras denna information och sparas i vårt system. Beställarens personnummer sparas också tillfälligt för att kontrollera att de uppfyller bygdegårdens regler för att hyra lokal. Denna uppgift raderas efter att betalning erhållits, dock senast en gång i kvartalet.

Denna information används enbart för att hantera uthyrning av bygdegården och delas inte med någon tredje part.

 

Dina rättigheter

De uppgifter Bygdegården behandlar samlas in direkt från beställaren när lokal bokas, via formulär på Höllvikens Bygdegårds hemsida.

Om dina personuppgifter registrerats av Höllvikens Bygdegård har du rätt att begära ett registerutdrag över de uppgifter som finns lagrade om dig. Om lagrade uppgifter är inte är korrekta kan du begära att de uppdateras.

Du kan begära att dina uppgifter raderas från vårt register. Om detta sker innan uthyrningen fullföljts kan det dock påverka vår möjlighet att hyra ut lokal till dig.

Kontakta oss på info@hollvikensbygdegard.se eller telefon 040 330 806 för att begära registerutdrag, komplettering eller borttagning av dina uppgifter.