Om föreningen

Höllvikens Bygdegård är belägen på central plats i Vellinge kommun invid Fotevikens Museum. Totalt omfattar Bygdegården 600 kvm fördelade på tre hallbyggnader, alla väl lämpade för olika slags aktiviteter.

Skapandet av Höllvikens Bygdegård är en del i det koncept som Fotevikens KulturCenter och Fotevikens Museum sedan länge arbetat efter. Fotevikens Museum driver den unika och internationellt kända Vikingastaden. Museet är uppbyggt utifrån det nya sättet att förmedla kunskap, genom s.k. arkeologiska friluftmuseer. Till detta finns Fotevikens KulturCenter, ett nytänkande som utgår från begreppet ”Kultur är kontakt mellan människor, alla kategorier”.

Detta betyder att mötesplatsen med olika aktiviteter är viktig. Kring själva museet har därför växt upp Fotevikens Stugby, Skånes Hantverksinstitut, Smedjan och föreningen SVEG samt inte minst Höllvikens Bygdegård som väl passar in i detta kulturkoncept.

Besök föreningen på Facebook